•  

    Văn phòng

    Tầng 4, 174 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

  •  

    (+84)4 3232 1183

    info@baohiemviet.com.vn


Bảo hiểm TNDS chủ xe máy

Chú ý: Hiện tại chúng tôi chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội

1.1 Chọn công ty bảo hiểm

1.2 Chọn gói sản phẩm


1.3 Nhập thông tin đăng ký xe

Tên chủ xe
Địa chỉ
Biển kiểm soát
(VD. 29M9 8888)
Thời hạn 01 năm bắt đầu từ ngày
Số khung
(VD. XKM 32324)
Số máy
(VD. XKM 32324)

Tổng cộng (VNĐ)

Tổng phí
(gồm VAT)
0 VNĐ
Thanh toán online được giảm
0 VNĐ
Tổng phí phải nộp
(gồm VAT)
0 VNĐ