•  

    Văn phòng

    Tầng 4, 174 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

  •  

    (+84)4 3232 1183

    info@baohiemviet.com.vn


Bảo hiểm TNDS ô tô

Chú ý: Hiện tại chúng tôi chỉ áp dụng trên địa bàn Hà Nội

1.1 Thông tin xe & Tính phí

Chọn công ty
Mục đích sử dụng
Số chỗ ngồi/Tải trọng

1.2 Phí bảo hiểm phụ

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
Số người tham gia
Mức bồi thường

Phí bảo hiểm tai nạn (miễn VAT)

0 VNĐ

Tổng cộng (VNĐ)

PHÍ BẢO HIỂM TNDS
0 VNĐ
(gồm VAT)
0 VNĐ
PHÍ BẢO HIỂM NNTX
(miễn VAT)
0 VNĐ
THANH TOÁN ONLINE ĐƯỢC GIẢM
0 VNĐ
Tổng phí phải nộp
(gồm VAT)
0 VNĐ