•  

    Văn phòng

    Tầng 4, 174 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

  •  

    (+84)4 3232 1183

    info@baohiemviet.com.vn


Điều khoản điều kiện

Các nguyên tắc trong bảo hiểm

Các nguyên tắc trong bảo hiểm

   1. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối (utmost good faith):     Tất cả các

Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp

Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản & Điều Kiện

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận

 CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

 Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

 Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền