•  

    Văn phòng

    Tầng 4, 174 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

  •  

    (+84)4 3232 1183

    info@baohiemviet.com.vn


Bảo hiểm nhà tư nhân - Kê khai thông tin đối tượng bảo hiểm

Loại hình ngôi nhà
Chọn công ty bảo hiểm:
Thời gian sử dụng
Số tiền bảo hiểm căn nhà
Số tiền bảo hiểm tài sản bên trong nhà
Địa chỉ ngôi nhà được bảo hiểm

Tổng cộng (VNĐ)

TỔNG PHÍ (VNĐ)
400,000 VNĐ
SỐ TIỀN CHIẾT KHẤU
00 VNĐ
Tổng phí thực thu
(gồm VAT)
400,000 VNĐ
Tổng phí thực thu (gồm VAT): 400,000 VNĐ= phí bảo hiểm căn nhà(400,000 VNĐ) phí bảo hiểm tài sản bên trong nhà(00 VNĐ)- khuyến mại(00 VNĐ)
Phạm vi bảo hiểm Bảo Hiểm Hàng không Phạm vi bảo hiểm bồi thường cho những tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ những rủi ro sau:
- Cháy, sét đánh, nổ do hơi đốt hoặc khí đốt phục vụ duy nhất là cho mục đích sinh hoạt;
- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào;
- Động đất hay núi lửa phun;
- Giông, bão và lụt;
- Bảo hiểm trộm cướp đi kèm dấu hiệu đột nhập, sử dụng vũ lực và tẩu thoát;
- Đâm va do xe cộ súc vật.

Ngoài ra, Bảo Hiểm Hàng không còn hỗ trợ khách hàng những chi phí sau:
- Chi phí cứu hỏa và chi phí dập lửa khác (Hạn mức trách nhiệm: 30 triệu đồng/vụ);
- Chi phí dọn dẹp hiện trường (Hạn mức trách nhiệm: 30 triệu đồng/vụ);
- Điều khoản về Chi phí thuê nhà (Hạn mức trách nhiệm: 5 triệu đồng/sự cố);
- Điều khoản về Chi phí thuê kiến trúc sư, thiết kế (Hạn mức trách nhiệm: 30 triệu đồng/vụ).
Lưu ý: Bảo Hiểm Hàng không không bảo hiểm cho rủi ro sóng thần và bão trên cấp 8 đối với những ngôi nhà trong phạm vi cách biển 1km (theo đường chim bay).