•  

  Văn phòng

  Tầng 4, 174 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 •  

  (+84)4 3232 1183

  info@baohiemviet.com.vn
Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016, Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt của chủ xe cơ giới để bảo hiểm cho :

 • Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy

Chủ xe máy phải tham gia Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự  theo Luật pháp Việt Nam.

Mức phí áp dụng theo quy định chung của Bộ Tài chính để đảm bảo cho thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe bảo hiểm cho lái xe và những người khác được chở trên xe môtô.

Đăng ký mua các loại bảo hiểm khác

Khi bạn có nhu cầu mua các loại bảo hiểm khác bạn có thể Đăng ký mua các loại bảo hiểm khác nhau và chúng tôi sẽ cử cán bộ tư vấn về các loại hình bảo hiểm này cho bạn để bạn có thể lựa chọn cách tốt nhất.

Bao Hiem con nguoi

bao Hiem Con Nguoii